Takmičenje opština i gradova – rang lista

Redosled Male opštine Broj računa i slipova po stanovniku ponderisan zaradama
1 Blace 38.65
2 Dimitrovgrad 35.90
3 Bela Palanka 25.81
Redosled Srednje opštine Broj računa i slipova po stanovniku ponderisan zaradama
1 Savski venac, GO Beograd 36.84
2 Kula 22.59
3 Vrbas 21.63
Redosled Velike opštine Broj računa i slipova po stanovniku ponderisan zaradama
1 Vranje, GO Vranje 35.86
2 Medijana, GO Niš 24.33
3 Kikinda 22.15